5月30日 採れたて!

CIMG2534CIMG2537CIMG2538CIMG2539CIMG2540CIMG2541CIMG2543CIMG2542CIMG2543CIMG2544CIMG2546CIMG2547CIMG2549CIMG2548CIMG2556CIMG2554